Bilimsel Programı indirmek için tıklayınız.
 

Kursların program detayları için ilgili kursun üzerine tıklayınız.

 
6 Mayıs 2018, Pazar
09:00 - 17:30 Genetik testler kursu - Hangi testi isteyelim? Sonucu nasıl yorumlayalım? Olgu bazlı interaktif kurs
Kurs Başkanı: Beyhan Tüysüz
09:00 - 16:30
Kurs Başkanları: Şükrü Küçüködük, Oğuz Tuncer
09:00 - 17:30
Kurs Başkanları: Nihal Oygür, Adnan Öztürk
09:00 - 16:15
Kurs Başkanları: Tiraje Celkan, Hilmi Apak
08:15 - 16:30
Kurs Başkanları: Agop Çıtak, Murat Duman
09:00 - 17:30
Kurs Başkanı: Sebuh Kuruğoğlu
09:00 - 15:30 Kurs Başkanı: Tufan Kutlu, Reha Artan
Bilimsel Programı indirmek için tıklayınız.
 
7 Mayıs 2018, Pazartesi
Saat Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu Prof. Dr. Metine Bilger Salonu Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
09:00 - 11:00 ÖZDEMİR İLTER OTURUMU

ÇOCUK VE BİLİM
Oturum Başkanları: Mehmet Vural, Tufan Kutlu
 
Selçuk Şirin
 
Özgür Bolat
 
Orhan Bursalı
     
11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU / SANOFI PASTEUR AŞI

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA SORULARLA AŞILAMA
 
Oturum Başkanı: Ayper Somer
Konuşmacı: Metehan Özen
     
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ve POSTER TARTIŞMALARI
Poster Tartışmaları Başkanları:
Abdülkadir Babaoğlu, Aysun Karabay Bayazıt, Ayşe Güler Eroğlu, Banu Nur, Beyhan Tüysüz, Buket Dalgıç, Caner Aytekin, Deniz Ertem, Dinçer Yıldızdaş, Emin Ünüvar, Ercan Mıhçı, Ergin Çiftçi, Esen Demir, Eylem Ulaş Saz, Hüseyin Onay, Hüseyin Per, İhsan Kafadar, Kazım Öztarhan, Kürşat Bora Çarman, Levent Saltık, Murat Duman, Mustafa Özgür Pirgon, Müjgan Alikaşifoğlu, Nihat Sapan, Oya Ercan, Özlem Hergüner, Özlem Mehtap Bostan, Reha Artan, Selim Kurtoğlu, Sema Saltık, Sevcan Alınç Erdem, Velat Şen, Zeynep Şıklar
Acil Pediatri (P-001 · P-044 arası posterler ve P-113, P-117)
Adolesan (P-045 · P-047 arası posterler)
Alerji ve Akciger Hastalıkları (P-048 · P-061 arası posterler ve P-109)
Beslenme (P-062 · P-064 arası posterler)
Çocuk Gögüs Hastalıkları (P-065 · P-070 arası posterler ve P-120)
Çocuk Nörolojisi (P-071 · P-105 arası posterler)
Endokrinoloji (P-126 · P-158 arası posterler ve P-116)
Enfeksiyon Hastalıkları (P-159 · P-190 arası posterler ve P-115)
Gastroentereloji ve Hepatoloji (P-191 · P-204 arası posterler ve P-119, P-121)
Genetik (P-273 · P-275 arası posterler)
Kardiyoloji (P-299 · P-336 arası posterler ve P-118)
13:30 - 14:30
MİNİ KONFERANSLAR
 
YENİDOĞANDA CİNSİYET FARKLILAŞMASINA YAKLAŞIM Oturum Başkanları: Mehmet Satar, Güner Karatekin 
Konuşmacı: Betül Acunaş
 
Oturum Başkanları: Eren Özek, Neslihan Tekin
Konuşmacı: Nilgün Köksal
PANEL
 
AŞI
Oturum Başkanları: Ahmet Arvas, Çağlar Çıtak
 
Zafer Kurugöl
 
Ayper Somer
 
Ergin Çiftçi
PANEL
 
ÇOCUK ROMATOLOJİDE GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanları: Gülten Erçal, Özgür Kasapçopur
 
Seza Özen
 
Özgür Kasapçopur
 
Oturum Başkanları: Özlem Hergüner, Selman Gökalp
 
S-008 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin ve pediatri asistanlarının anne sütü ve bebek beslenmesi hakkındaki eğilimleri, Görkem Şahin
 
S-009 - Tuberosklerozlu hastalarda TSK gen mutasyonları ile nöropsikiyatrik bozuklukların ilişkisi, Deniz Mavi
 
S-010 - Valproik asit kullanan epilepsili çocuklarda leptin, insülin ve kan lipidleri ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Hüseyin Kılıç
 
S-019 - Çölyak hastalığı ile vasküler hastalıkların ilişkisinin araştırılması, Atakan Comba  
 
S-020 - İki farklı zaman diliminde çölyak hastalığı tanısı alan olguların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, Ezgi Belhan
 
S-029 - Erken çocukluk çağı başlangıçlı ve ağır klinik seyirli kalıtsal hastalıklarda hedeflenmiş yeni nesil dizi analizi ile tanı, Esra Işık
14:30 - 15:30


UYDU SEMPOZYUMU / BAYER

Yine Hasta Olmasın Mümkün mü? KBB ve Pediatri Bakışı ile Yaklaşım
 
Konuşmacı: Hakan Korkmaz, Ateş Kara, Ayper Somer 
     
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:00

TÜRK PEDİATRİ KURUMU - TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
 
GASTROENTENTESTİNAL BESİN ALERJİSİ
Oturum Başkanları: Tufan Kutlu, Aydan Kansu
 
İnek sütü proteini alerjisinde GIS tutulumu: Genel yaklaşım
Aydan Kansu
 
Figen Özçay
 
Buket Dalgıç
PANEL
 
NEFROLOJİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Salim Çalışkan, Ilmay Bilge
 
Pelin Ertan
 
Bora Gülhan
PANEL
 
YENİDOĞANDA KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Nazmi Narin, Ayşe Güler Eroğlu
 
Levent Saltık
 
Sevcan Alınç Erdem
 
Özlem Mehtap Bostan
 
Oturum Başkanları: Betül Sevinir, İsmail Göçmen
 
S-003 - İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 ve prematüre morbiditeleri, Bayram Ali Dorum 
 
S-030 - Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısı alan hastalarda koagülasyon parametrelerinin mortaliteye etkisi, Taha Çınar
 
S-040 - Prematüre bebeklerde retinopati sıklığı, risk faktörleri ve tedavi sonuçları, Sezgin Şahin
 
S-041 - Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının hematolojik ve erken dönem klinik bulgulara etkisi, Hüseyin Şimşek 
 
S-042 - Menenjit tanısı alan yenidoğan olguların laboratuvar ve görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi ve ilk 12 ay izlem sonuçları, Gülşah Parlakay
 
S-043 - Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir aydan fazla izlenen ve taburcu edilen 1500 gr altı prematüre bebeklerdeki postnatal büyüme geriliği sıklığı, Hüseyin Şimşek
17:00 - 18:00
PANEL
 
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİDE BİLDİKLERİMİZİ TAZELEYELİM
Oturum Başkanları: Oya Ercan, Mustafa Özgür Pirgon
 
Hüseyin Onay
 
Feyza Darendeliler
 
Selim Kurtoğlu
 
Sultan Kavuncuoğlu
PANEL
 
ÇOCUKLARDA BESİN DESTEKLERİ: NE ZAMAN KULLANALIM?  
Oturum Başkanları: Sadık Akşit, Ahmet Rifat Örmeci
 
Oya Baltalı
 
Filiz Şimşek Orhon
 
Güldane Koturoğlu
PANEL
 
DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLARDAN SEÇMELER
Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Yücel Taştan
 
Solmaz Çelebi
 
Mehmet Turgut
 
Funda Öztunç
 
Oturum Başkanları: Abdülkadir Babaoğlu, Dildar Bahar Beker
 
S-011 - Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler, Serkan Özsoylu 
 
S-012 - Çocukluk yaş grubu ile ilgilenen hekimlerin radyasyon farkındalık düzeyi, Burçin Şanlıdağ 
 
S-032 - Akut romatizmal ateş seyrinde ritim ve ileti bozuklukları, Serdar Epçaçan 
 
S-037 - Sistemik jüvenil idiyopatik artrit: Tek merkez deneyimi, Kenan Barut 
 
S-038 - Ailesel akdeniz ateşi tanılı çocuklarda anemi sıklığı ve ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Ali Tırtar 
 
S-039 - Muckle-Wells sendromunda merkezi sinir sistemi görüntüleme sonuçları, Şükrü Çekiç
20:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Yer: Elexus Resort Hotel, Açık Hava
Bilimsel Programı indirmek için tıklayınız.
 
8 Mayıs 2018, Salı
Saat Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu Prof. Dr. Metine Bilger Salonu Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
08:00 - 09:00
KAHVALTILI OTURUM
 
UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Zeynep İnce, Hasan Çetin
 
08:00-08:10 - Yenidoğanda sıvı elektrolit tedavisi - Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
08:10-08:30 - Tartışma- Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
 
08:30-08:40 - Yenidoğan hemodinamiğinde temel esaslar - Tuğba Erener Ercan
08:40-09:00 - Tartışma- Tuğba Erener Ercan


GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU
 
Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
 
Zor astım
Ayşe Ayzıt
 
Vokal kord paralizisi
Özge Oğuzhan
 
Tekrarlayan krup
Emre Taşdemir
KAHVALTILI OTURUM
 
UZMANINA DANIŞALIM: KRONİK ÖKSÜRÜK
Oturum Başkanları: Ali Baki, Velat Şen
 
08:00-08:10 - Kronik öksürüğe yaklaşım - Erkan Çakır
08:10-08:30 - Tartışma- Erkan Çakır
 
08:30-08:40 - Kronik öksürükte tedavi yaklaşımları - Zeynep Tamay
08:40-09:00 - Tartışma - Zeynep Tamay
 
Oturum Başkanları: Özmert Özdemir, Ali Bülbül
 
S-044 - Perinatal asfiksi tanısı ile terapötik hipotermi uygulanan yenidoğanların erken dönem sonuçları ve nörogörüntülemeleri: Tek merkez deneyimi, Şeyma Türkmen 
 
S-045 - Prematüre bebeklerde ayarlanabilir anne sütü güçlendirmesinde protein hedefi ne olmalı?, Bayram Ali Dorum
 
S-046 - Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde radyasyon maruziyeti: Ne kadar sık? Ne kadar doz?, Bayram Ali Dorum 
 
S-047 - Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin klinik sonuçlarının değerlendirilmesi: Çok merkezli prospektif çalışma, Dilek Ulubaş Işık
 
S-048 - İntakt ve kesilmiş umbilikal kord sıvazlamasının hemodinamik, hematolojik, serebral oksijenasyona etkilerinin değerlendirilmesi, Seda Orpak 
 
S-049 - Prematüre bebeklerde ilk yaş büyüme izleminin Lubchenco, Intergrowth-21, Fenton 2013 ve WHO büyüme eğrilerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi, Tuğçe Doğan 
09:00 - 10:00
KONFERANS
 
Nestlé'nin koşulsuz desteği ile... 
Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Sertaç Arslanoğlu
 
Geleceği sizlerin elinde: Sağlıklı büyüme ve gelişim - Anne sütünden öğrenimler
Ferdinand Haschke


GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU
 
Oturum Başkanı: Sema Saltık
 
Doktoruma soruyorum: Çocuğum yaşıtlarından farklı mı?
Serhat Güler, Selen Baran, Aybüke Gurup
PANEL (İNTERAKTİF OTURUM)
Prof. Dr. Murat Derbent Anısına
 
Oturum Başkanları: Beyhan Tüysüz, Ferda Özkınay
 
Konuşmacılar: Ercan Mıhçı, Tahir Atik
 
Oturum Başkanları: Birgül Kırel, Ayşegül Ünüvar
 
S-014 - Santral tiroid direnci saptanan çocuklarda tiroid hormon reseptör gen analizi ve periferik direnç eşliğinin araştırılması, Rıza Taner Baran 
 
S-015 - Zeynep Kamil Hastanesi sağlık çalışanlarının D vitamini kullanımına ilişkin yaklaşımı, Ayşen Akbaş 
 
S-021 - Ventilasyon tüpü takılmasının güneydoğu anadolu’daki bir grup çocukta sağlıkla ilişkili hayat kalitesine etkisi, Mehmet Enes Coşkun 
 
S-022 - Çocuk yoğun bakımda yatan hastaların trakeal aspirat örneklerinde izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılığı, Murat Solmaz 
 
S-023 - Sağlıklı çocuklarda kan basıncı eğrilerinin belirlenmesi, Pembe Keskinoğlu 
 
S-024 - Tip I diyabetli çocuklarda idrar bisfenol-A düzeyleri ve maruziyet yolları, Tolga İnce
 
S-031 - Primer immün yetmezliği olan çocuk ve ergenlerde ve ebeveynlerinde yaşam kalitesi ve bakım verme yükü, İrem Bato
10:00 - 11:00
KONFERANS
 
Nestlé'nin koşulsuz desteği ile... 
Oturum Başkanları: Esin Koç, Sertaç Arslanoğlu 
 
Geleceği sizlerin elinde: Zihinsel gelişim - DHA ve demirin önemi
Carlos Lifschitz


 

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU
 
Oturum Başkanları: Ali Dursun, Banu Nur                                                              
 
Olgu sunumları
Beste Eren, Gülberk Tahaoğlu, Banu Nur       
 
Nörometabolik hastalıklara yaklaşım
Ali Dursun
PANEL
 
METABOLİK HASTALIKLAR: BUZDAĞININ GÖRÜLEBİLEN YÜZÜ
Oturum Başkanları: Selda Hızel Bülbül, Neslihan Önenli Mungan                            
 
Neslihan Önenli Mungan 
 
Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
 
Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Özcan Bör
 
S-005 - Astımlı çocuklarda kan ağır metal ve eser element düzeyleri ile astım kontrol ve şiddetinin ilişkisi, Bahri Elmas 
 
S-006 - Çocukluk çağı kronik ürtikerinde omalizumab tedavisi, Şükrü Çekiç
 
S-007 - Astım tanılı olguların yaş gruplarına göre astım kontrol testleri ile değerlendirilmesi ve kontrol durumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi, Şükrü Çekiç
 
S-016 - Akut streptokokal tonsillofarenjit prevalansının belirlenmesi ve hastalığın tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması, Ceyhun Dalkan 
 
S-017 - Çocukluk çağı osteomiyelit olgularının değerlendirilmesi, Deniz Aygün 
 
S-018 - Annelerin çocukluk çağı rutin ve rutin dışı aşılar hakkındaki bilgi düzeyi ve tutumu, Ayça Kömürlüoğlu
11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU / NESTLE SMA
 
BEBEK BESLENMESİNDE YENİLİKLER
Geleceği sizlerin elinde: Tamamlayıcı beslenmeye geçişte anne sütünün önemi
 
Oturum Başkanı: Mehmet Vural
Konuşmacı: Esra Önal
     
12:30 - 13:00
Nestlé'nin koşulsuz desteği ile... 
BEBEK BESLENMESİNDE YENİLİKLER
DAĞARCIĞIMIZDA KALANLAR; ÖDÜLLÜ İNTERAKTİF YARIŞMA
KONFERANS
 
Oturum Başkanları: Derya Erçal, Özgür Çoğulu
Konuşmacı: Haluk Topaloğlu
KONFERANS
 
Oturum Başkanları: Emin Ünüvar, Olcay Yasa
 
Saç Biti ve Uyuz: Tanı ve Tedavisi
Ertuğrul Aydemir
 
13:00 - 14:00


UYDU SEMPOZYUMU / GSK KLASİK MARKALAR

TÜRKİYE'DE ANTİBİYOTİK DİRENCİ VERİLERİ - SOAR ÇALIŞMASI
 
Konuşmacı: Hilal Güleç
 
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:00
PANEL
 
HEMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar, Hale Ören
 
Meryem Albayrak
 
Tiraje Celkan
 
Seval Türkmen
PANEL
 
YENİDOĞANDA YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Mehmet Satar, Asuman Çoban
 
Merih Çetinkaya
 
Ayla Günlemez
PANEL
 
ÇOCUKLARDA ALERJİ
Oturum Başkanları: Remziye Tanaç, Nihat Sapan
 
Derya Altıntaş
 
Mehtap Yazıcıoğlu
 
Esen Demir
 
Oturum Başkanları: Dildar Bahar Beker, İhsan Kafadar
 
S-001 - Yatak başı ultrasonografi eşliğinde hızlı izotonik salin verme tekniği çocuklarda santral venöz kateter ucu yerini tahmin ettirebilir mi?, Osman Yeşilbaş 
 
S-002 - Antidotunun var olması her zehirlenmede kullanılacağı anlamına gelmez: Parasetamol zehirlenmelerinde endikasyonsuz antidot kullanımı, Ali Yurtseven 
 
S-004 - TUİK verilerine göre 1995-2012 yılları arasında trafik kazalarına bağlı çocuk ölüm ve yaralanmalarının değerlendirilmesi, İlknur Sürücü Kara 
 
S-013 - Yozgat ilinde bulunan obez çocuklarda depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Adem Yaşar 
 
S-025 - Sadece anne sütü ile beslenen sağlıklı bebeklerin idrarında ve annelerinin süt ve idrarında bisfenol A düzeylerinin belirlenmesi, Seda Topçu
 
S-026 - 1-18 yaş arasındaki çocukların medya kullanma alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Sadık Akşit 
15:00 - 16:00

UYDU SEMPOZYUMU / MONTERO
 
İNEK SÜTÜ PROTEİNİ ALERJİSİ TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIM: PİRİNÇ PROTEİNİ
 
Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
Konuşmacılar: Nihat Sapan, Raşit Vural Yağcı
     
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:30  TÜRK PEDİATRİ KURUMU ÖDÜLLÜ BİLGİ SINAVI 
(Salon daha sonra ilan edilecektir)
16:30 - 17:30
KONFERANS
KEYPADLİ, ÖDÜLLÜ İNTERAKTİF OTURUM
 
Oturum Başkanları: Funda Öztunç,  Cemal Mert 
Konuşmacı: Ergün Çil
KONFERANSLAR
 
Oturum Başkanı: Ruhan Düşünsel
 
Üriner enfeksiyon: doğrular ve yanlışlar
Aysun Karabay Bayazıt
 
 
Oturum Başkanları: Necla Akçakaya, Haluk Çokuğraş
 
2018'de tüberkülozda neredeyiz? Epidemiyolojik veriler ve tedavide yenilikler
Mustafa Hacımustafaoğlu
KONFERANS
 
Oturum Başkanı: Yıldız Camcıoğlu
Konuşmacı: Emin Ünüvar
 
Oturum Başkanları: Sema Saltık, Müjgan Alikaşifoğlu
 
S-027 - “Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily V Member 4” (TRVP4) gen mutasyonu ile ilişkili hastalıklarda genotip-fenotip ilişkisinin araştırılması, Nilay Güneş
 
S-028 - L1CAM gen mutasyonu ile ortaya çıkan konjenital hidrosefali sendromlu geniş bir aile örneği ile “L1 sendromu spektrumunun” irdelenmesi, Emre Özer
 
S-033 - Püromisin(Pan) ile nefrotik sendrom geliştirilen ratlarda 1,25(OH)2 Vitamin D3 ve parikalsitolün proteinüri ile podosin ve nefrin mRNA üzerine etkisi, Hamdi Metin 
 
S-034 - Böbrek nakli sonrası anemi: Patogenezi kronik böbrek hastalığındaki anemiden farklı mı?, Çiğdem Oruç 
 
S-035 - Nutcracker sendromu tanılı hastaların beslenme düzeyleri ile antropometrik, klinik ve radyolojik verilerinin analizi, Kazım Okan Dolu  
 
S-036 - Posterior üretral valvli hastalarda mesane hastalığının ürodinamik olarak değerlendirilmesi, Emre Gök
17:30 - 18:30 TÜRK PEDİATRİ KURUMU 
 YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
(Salon daha sonra ilan edilecektir)
20:00 - 21.30
KONFERANS
 
 
Oturum Başkanı: Orhan Bursalı
Konuşmacılar: Cem Say, Tanol Türkoğlu
     
21:30 SOSYAL GECE
Yer: Elexus Resort Hotel, Açık Hava
Bilimsel Programı indirmek için tıklayınız.
 
9 Mayıs 2018, Çarşamba
Saat Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu Prof. Dr. Metine Bilger Salonu Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
08:00 - 09:00
KAHVALTILI OTURUM
 
UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanı: Nilgün Kültürsay
 
08:10-08:30 - Tartışma - Emrah Can
 
08:30-08:40 - Yenidoğanın enteral beslenmesinde temel ilkeler - Leyla Karadeniz Bilgin
08:40-09:00 - TartışmaLeyla Karadeniz Bilgin
KAHVALTILI OTURUM
 
 
Tartışmacılar: Fügen Çullu Çokuğraş, Raşit Vural Yağcı, Sadık Akşit
KAHVALTILI OTURUM
 
UZMANINA DANIŞALIM: ASTIM TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Nerin Bahçeciler
 
08:00-08:10 - Tanıda yenilikler - Nermin Güler
08:10-08:30 - Tartışma- Nermin Güler
 
08:30-08:40 - Tedavide yenilikler - İpek Türktaş
08:40-09:00 - Tartışma - İpek Türktaş
 
09:00 - 10:00
PANEL
 
PRİMER İMMÜN YETERSİZLİKLERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: İlhan Tezcan, Aydan İkincioğulları
 
İlhan Tezcan
 
Aydan İkincioğulları
 
Caner Aytekin
PANEL
 
NÖROLOJİ: PAROKSİSMAL ATAKLARI NE KADAR TANIYORUZ? (Video ile Sunum)
Oturum Başkanları: Sema Saltık, Kürşat Bora Çarman
 
Sema Saltık
 
Hüseyin Per
 
Ebru Arhan


TÜRK PEDİATRİ KURUMU - ADOLESAN SAĞLIĞI DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
 
YEME BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanı: Oya Ercan, Mustafa Özgür Pirgon
 
Müjgan Alikaşifoğlu
 
Burak Doğangün
 
10:00 - 11:00


 
Oturum Başkanları: Massimo Pettoello-Mantovani (EPA-Avrupa Pediatri Derneği Başkan Yardımcısı), Tudor Pop
Konuşmacı: Fügen Çullu Çokuğraş
KONFERANS
 
Oturum Başkanları: Yücel Taştan, Tülay Erkan
Konuşmacı: Perran Boran
PANEL
 
TND REHBERLERİ NELER DİYOR?
Oturum Başkanları: Esin Koç, Nuray Duman
 
Münevver Türkmen
 
Sinan Uslu
 
Canan Aygün
 
11:00 - 11:15 KAHVE ARASI
11.15 - 12.15

UYDU SEMPOZYUMU / PFIZER AŞI
 
MENINGOKOK HASTALIKLARINDAN MenACWY-TT İLE ERKEN KORUMA
 
Konuşmacılar: Nuri Zafer Kurugöl, Ener Çağrı Dinleyici
     
12:15 - 12:45

TÜRK PEDİATRİ KURUMU - ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
 
Oturum Başkanları: Feyza Darendeliler, Oya Ercan
Konuşmacı: Zehra Aycan
KONFERANS
 
Oturum Başkanları: Metin Karaböcüoğlu, Ferhan Karademir
Konuşmacı: Emre Çullu
TÜRK PEDİATRİ KURUMU - BALKAN PEDİATRİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
 
Oturum Başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
BALKANLARDA GÜNCEL PEDİATRİ
Konuşmacılar:
Ramush Bejiqi
Tudor Pop
Aspazija Sofijanova
Aida Mujic Klaric
 
12.45 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ ve POSTER TARTIŞMALARI

Poster Tartışmaları Başkanları: Afşin Kundak, Ahmet Arvas, Ali Bülbül, Ali Dursun, Alp Özkan, Birgül Kırel, Cumhur Aydemir, Erdal Taşkın, Esra Arun Özer, Feyza Koç, Gül Nihal Özdemir, Hacer Ergin, Hasan Çetin, Hasan Yüksel, Hilmi Apak, Meda Kondolot, Nazmi Ataoğlu, Neslihan Önenli Mungan, Nihal Demirel, Olcay Yasa, Özgür Kasapçopur, Pelin Ertan, Ramazan Özdemir, Sadık Akşit, Selda Hızel Bülbül, Selman Gökalp, Tuğba Erener Ercan, Zeynep Tamay
Genel Pediatri (P-205 · P-272 arası posterler ve P-122, P-125)
Hematoloji (P-276 · P-295 arası posterler ve P-110, P-124)
Immünoloji (P-297, P-298)
Metabolizma Hastalıkları (P-337 · P-347 arası posterler)
Nefroloji (P-348 · P-372 arası posterler)
Onkoloji (P-373 · P-377 arası posterler)
Romatoloji (P-378 · P-388 arası posterler ve P-123)
Yenidogan (P-389 · P-428 arası posterler ve P-106, P-107, P-111, P-112, P-114

14:00 - 15:00


UYDU SEMPOZYUMU / HERO BABY

BEBEK VE ÇOCUKLAR KÜÇÜK YETİŞKİNLER DEĞİLDİR, BESLENMELERİ FARKLIDIR
 
Konuşmacı: Merih Çetinkaya
     
15:00 - 16:00
KONFERANS                                                                                                   
Oturum Başkanları: İnci Yıldız, Rejin Kebudi 
 
Çocukluk dönemi tümörlerinde bilmemiz gerekenler
Alp Özkan
MİNİ KONFERANSLAR  
 
Oturum Başkanları: Yücel Taştan, Gül Nihal Özdemir
                                                                                           
Konuşmacı: Agop Çıtak
 
Konuşmacı: Hilmi Apak
KONFERANS
 
Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş,  Çiğdem El
Konuşmacılar: Ergin Çiftçi, Ateş Kara
 
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:30
KONFERANS
 
Oturum Başkanları: Tufan Kutlu, Cihan Meral
Konuşmacı: Dilşah Çoğulu
PANEL
 
SOSYAL PEDİATRİ
Oturum Başkanları: Ahmet Arvas, Nurdan Evliyaoğlu
 
Burak Doğangün
 
Meda Kondolot
 
Feyza Aydın
   
20:30 GALA YEMEĞİ
Sözel Bildiri Ödülleri, Poster Ödülleri, Türk Pediatri Kurumu Bilgi Yarışması Ödülleri
Yer: Elexus Resort Hotel, Açık Hava
 
6 - 9 Mayıs 2018
Elexus Resort Hotel
Uluçay Sokak No:21 Çatalköy
Girne - KKTC

Gelişmeleri Paylaşmamıza İzin Verin !